Jumper ,en touring utan fronturlastning med två skötardörrar