Med ett vanligt personbilskörkort (B-behörighet) får du dra en släpvagn med en
totalvikt som är högre än 750kg, förutsatt
att bilens och släpvagnens sammanlagda
totalvikt inte överstiger 3500kg.

I bilens regbeviset (blå del) samt hästransportens regbevis kan man finna vikterna som man måste ta hänsyn till.


Innehar man B-körkort

Med ett vanligt personbilskörkort (B-behörighet) får du dra en släpvagn med en
totalvikt som är högre än 750kg, förutsatt
att bilens och släpvagnens sammanlagda
totalvikt inte överstiger 3500kg.

I bilens regbeviset (blå del) samt hästransportens regbevis kan man finna vikterna som man måste ta hänsyn till.


Innehar man B-körkort "får man räkna med att endast kunna lasta en häst lagligt".

OBS Stor bil är inte per automatik samma som att man får dra mycket !!!
Merparten av alla picUpper (Lätta lastbilar) är utstraffade av vårat regelverk och brukar bli stannandes vid 750 kg släpvagnsvikt med B- behörighet.

                                OBS ! Gå in på *Släpvangskalkyltorn.se*

Här kan du "utforska" vad ditt körkort mäcktarpå . B behörighet ,B-96 eller ett BE körkort.   

De nya behörigheterna

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. Reglerna innebär förändringar på många olika områden. Här kan du se vilka nya behörigheter som införs och vad de innebär. De nya reglerna träder i kraft den 19 januari 2013. Behörighet

Det här får du köra

B utökad (kod 96)

Personbil med en totalvikt av högst 3 500 kg och lätt lastbil. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn 1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller 2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Nya körkortsregler för bil (B-behörigheter)

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. En av förändringarna är att det blir möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort. De nya reglerna införs den 19 januari 2013.

Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.

Behörigheten B kommer även i fortsättningen att ge rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Behörigheten A, om den tas efter den 19 januari 2013, kommer inte att ge rätt att köra fyrhjuliga motorcyklar.

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet
Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg.

För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas att föraren genomgår ett särskilt körprov. Åldersgränsen kommer att vara 18 år. Utökad B-behörighet kommer att markeras på baksidan av körkortet med villkorskod 96.

Viktigt att ta hänsyn till dragbilens begränsningar
Det är viktigt att komma ihåg att bilens maximala släpvagnsvikt också gäller som begränsning. Med det menas de tekniska förutsättningar som din bil har, till exempel bilens dragkula. 

Mer information om hur tung släpvagn din bil får dra hittar du på Transportstyrelsen webbplats.

Förändringar för behörighet BE
Körkort med behörighet BE som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att dra släp med en totalvikt över 3 500 kg. För att dra så tunga släp krävs då någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE.

Översikt över de nya behörigheterna (Pdf-fil, 9 kB, öppnas i nytt fönster).

För dig som redan har en B- eller BE-behörighet
Tänk på att om du redan har ett körkort med behörighet B eller BE, gäller de regler som fanns när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte får ditt körkort återkallat). Det innebär följande:

  • Du som har tagit körkort med behörighet B före den 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan dess har inte någon övre begränsning för vad din personbil får väga. 
  • Körkort med behörighet BE som är utfärdat före den 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släp oavsett vikt.

Nu får även vi Svenskar tillgodose oss med de EU reglemente som stor del av övriga EU har och har haft en längre tid.

" Villkorskod 96" .

Förbered eran Cheval Trailer så behöver ni inte låna någon speciell släp med kåpa för att göra uppkörningen.

Montera lastöglor inne i transporten ställ in lämplig last gör en förstängning med EU-pall och ett flertal spännband så får ni ett godkänt ekipage att genomföra eran uppkörning med. 

 Bildspel under fliken Vi förbereder oss.

Dela den här sidan